Подождите, идет загрузка ...

Главная О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо

Бесплатные курсовые и рефераты:

 1. Материал на тему «.Характеристика систем економічної інформацшї»
 2. Материал на тему «.Хімічний склад і харчова цінність плодів о овочів кі використовуються як сировина для консервів дитячого харчування.»
 3. Материал на тему «1-С Підприємство»
 4. Материал на тему «1. Взаємозв’язок моделей AD-AS і IS-LM. Основні змінні в рівнянні IS-LM.»
 5. Материал на тему «1. Визначення соціології утворення»
 6. Материал на тему «1. Випробування і подія. Види випадкових подій. Класичне і статистичне означення ймовірності.»
 7. Материал на тему «1. Домогосподарства як суб’єкт макроекономіки та форми прояву його економічної активності»
 8. Материал на тему «1. Економічна, юридична і облікова трактова активу і пасиву балансу»
 9. Материал на тему «1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення»
 10. Материал на тему «1. Комунікаційне обладнання комп'ютерних мереж»
 11. Материал на тему «1. Кредит як один з основних шляхів надходження коштів до бюджету»
 12. Материал на тему «1. Менеджери фірми не в силах зробити будь-що, якщо товар вступив у фазу спаду. Прокоментувати цю заяву»
 13. Материал на тему «1. Напрямки адаптації нормативно-законодавчої бази України до бази ЄС.»
 14. Материал на тему «1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСИИ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ»
 15. Материал на тему «1. План виробництва фірми в умовах чистої монополії.»
 16. Материал на тему «1. Політична влада її сутність, функції, проблеми, типологія, засоби, методи та механізм здійснення»
 17. Материал на тему «1. Понятие термина товар. Товар по замыслу, в конкретном исполнении, с подкреплением»
 18. Материал на тему «1. Поняття території та її поділ, що притаманний міжнародним відносинам»
 19. Материал на тему «1. Філософія Г.Сковороди 2. Історичні форми матеріалізму»
 20. Материал на тему «1. Цінова та перехресна еластичність пропозиції поняття та методика обчислення. Аналіз цінової еластичності пропозиції в миттєвому короткому та довготривалому періодах.»
 21. Материал на тему «1. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів 2. Переміщення як соціальний процес. Види переміщень»
 22. Материал на тему «1. Визначення філософії. 2. Теорія пізнання. 3. Види суджень»
 23. Материал на тему «1. ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ. 2. УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 17 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 18 СТ. 3. ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА НАПРИКІНЦІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ»
 24. Материал на тему «1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ 2. РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ»
 25. Материал на тему «1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ 2. РОЗВИТОК КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ ДАВНЬОГО СХОДУ»
 26. Материал на тему «1. Класифікація емпіричних соціологічних досліджень. 2. Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних у процесі якісного дослідження. Умови і сфери застосування глибинних інтерв’ю. 3. Різновиди невипадкової вибірки. Особливості вибірок цільової, квотної, стихійної»
 27. Материал на тему «1. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ 2. СОЦІАЛЬНІ РУХИ: ПОНЯТТЯ, ТИПИ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ»
 28. Материал на тему «1. Критерії редакторської оцінки авторського оригіналу технічного видання»
 29. Материал на тему «1. НАЙВАЖЛИВІШИ АРХЕТИПИ СВІТОБУДІВНИЦТВА ТА СВІТОВІДНОШЕННЯ І ЇХ РОЛЬ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ. 2. УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ (КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ) ТА ЇЇ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ. 3. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ, ЙОГО ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ І СВІТ»
 30. Материал на тему «1. Основні елементи соціальної структури, її різновиди. 2. Соціальна структура і соціальні організації. 3. Пітирим Сорокін про мобільність. 4. Соціальна нерівність і влада. Теорія еліт»
 31. Материал на тему «1. Основні етапи розвитку групи під час тренінгу. 2 Охарактеризуйте дві-три вправи на розвиток уміння слухати.»
 32. Материал на тему «1. ПОНЯТТЯ ПРО ОСОБИСТІСТЬ В ПСИХОЛОГІЇ 2. СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 3. РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ»
 33. Материал на тему «1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ 2. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ 3. ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК. ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ»
 34. Материал на тему «1. Процесс социальной адаптации сотрудников в организации»
 35. Материал на тему «1. Соціальна структура суспільства та методологія її аналізу. 2. Трудовий колектив в політичній системі суспільства.»
 36. Материал на тему «1. Структурний функціоналізм Т. Парсонса. 2. Ключові поняття етносоціології»
 37. Материал на тему «1. Філософське вчення марксизму. 2. Ключові засади філософії постструктуралізму. 3. Свобода як цінність. Любов як свобода та смислотворчість життя.»
 38. Материал на тему «1.Визначення понять „небезпеки” та „джерел небезпеки”.»
 39. Материал на тему «1.Источники аудиторских доказательств и требования к ним»
 40. Материал на тему «1.Соціально-культурні процеси в епоху Нового часу. Формування засад. 2.Філософія Ф.Бекона»
 41. Материал на тему «2 задачі по економічному аналізу»
 42. Материал на тему «2 задачі по контролю і ревізії»
 43. Материал на тему «5 задач по экономике»
 44. Материал на тему «90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів»
 45. Материал на тему «: Контролінг в забеспеченні ресурсами підприємства і контролінг у сфері логістики»
 46. Материал на тему «: Are the differences between nation-states more significant than the similarities? Yavlyayutsya li razlichiya mezhdu gosudarstvami bole glubokimi chem shodstva?»
 47. Материал на тему «: Анатомія і еволюція нервової системи За темою: Закономірності росту і розвитку організму людини»
 48. Материал на тему «: Допомога по тимчасовій непрацездатності. Умови призначення та порядок обчислення допомог.»
 49. Материал на тему «: Математическое моделирование экономических процессов»
 50. Материал на тему «: Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень»
 51. Материал на тему «: Стратегическое планирование деятельности организации (на примере открытия кинотеатра)»
 52. Материал на тему «: “Національно-визвольна війна 1648-1654рр.”»
 53. Материал на тему «: “Розвиток національного мистецтва і піднесення української літератури в другій половині ХIХ ст. – початок ХХ ст.”»
 54. Материал на тему «:” Пам’ятки другої Севастопольської оборони “»
 55. Материал на тему «Microsoft Office XP)»
 56. Материал на тему «MS Eguation та MS Word Art»
 57. Материал на тему «SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ»
 58. Материал на тему «SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна”»
 59. Материал на тему «The USA has planned AMD. Analisis of possibilities and aftermaths.»
 60. Материал на тему «А. Сміт – основопокладач класичної політекономії»
 61. Материал на тему «Абіотична компонента екосистеми»
 62. Материал на тему «Абіотичні компоненти екосистем.»
 63. Материал на тему «Аборти неповнолітніх»
 64. Материал на тему «Авіаперевезення в США»
 65. Материал на тему «АВТОДИЗЕЛЬ»
 66. Материал на тему «Автомобільні карти та їх зміст, складання маршруту поїздки»
 67. Материал на тему «Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України»
 68. Материал на тему «Авторське право в США»
 69. Материал на тему «Агресивна поведінка безробітних в процесі пошуку роботи»
 70. Материал на тему «Агропромисловий комплекс Причорноморського регіону: передумови розвитку, галузева структура і формування спеціалізованих АПК.»
 71. Материал на тему «Агропромисловий комплекс України. Основні проблеми та перспективи розвитку»
 72. Материал на тему «Агропромисловий комплекс України. Масштаби, рівень розвитку, структура та його значення у вирішенні продовольчої проблеми»
 73. Материал на тему «Адам Сміт і його місце в історії економічної науки»
 74. Материал на тему «Адвокатська діяльність в Україні»
 75. Материал на тему «Адвокатура»
 76. Материал на тему «АДВОКАТУРА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ»
 77. Материал на тему «Адміністративна відповідальність юридичних осіб»
 78. Материал на тему «Адміністративна відповідальність»
 79. Материал на тему «Адміністративне право»
 80. Материал на тему «Адміністративне право»
 81. Материал на тему «Адміністративне право США»
 82. Материал на тему «Адміністративне правопорушення»
 83. Материал на тему «Адміністративні методи менеджменту»
 84. Материал на тему «Адміністративні методи менеджменту»
 85. Материал на тему «Адміністративні методи менеджменту»
 86. Материал на тему «Адміністративні права громадян України та іноземних осіб, як суб'єктів адміністративного права»
 87. Материал на тему «Адміністративно правовий статус органів виконавчої влади»
 88. Материал на тему «Адміністративно-попереджувальні заходи»
 89. Материал на тему «Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон»
 90. Материал на тему «Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон»

бесплатные курсовые, рефераты... 271 - 360 з 5979
<<< Попередні    ||   Наступні >>>
Все рефераты:
| 1-90 | 91-180 | 181-270 | 271-360 | 361-450 | 451-540 | 541-630 | 631-720 | 721-810 | 811-900 | 901-990 | 991-1080 | 1081-1170 | 1171-1260 | 1261-1350 | 1351-1440 | 1441-1530 | 1531-1620 | 1621-1710 | 1711-1800 | 1801-1890 | 1891-1980 | 1981-2070 | 2071-2160 | 2161-2250 | 2251-2340 | 2341-2430 | 2431-2520 | 2521-2610 | 2611-2700 | 2701-2790 | 2791-2880 | 2881-2970 | 2971-3060 | 3061-3150 | 3151-3240 | 3241-3330 | 3331-3420 | 3421-3510 | 3511-3600 | 3601-3690 | 3691-3780 | 3781-3870 | 3871-3960 | 3961-4050 | 4051-4140 | 4141-4230 | 4231-4320 | 4321-4410 | 4411-4500 | 4501-4590 | 4591-4680 | 4681-4770 | 4771-4860 | 4861-4950 | 4951-5040 | 5041-5130 | 5131-5220 | 5221-5310 | 5311-5400 | 5401-5490 | 5491-5580 | 5581-5670 | 5671-5760 | 5761-5850 | 5851-5940 | 5941-6030 |
Найти бесплатную работу
Заказ новой работы можно осуществить по телефону:8(044)592-56-57

Расширенный поиск по базе платных работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Создание и поддержка сайта - vbs.com.ua